Share font Grab chuẩn đẹp miễn phí

Mỗi thương hiệu đều có bộ nhận dạng thương hiệu riêng, tương tự như font BAEMIN thì Grab cũng có một font được thiết kế riêng khá ấn tượng. Với 2 đường nét tách rời giống như vạch kẻ đường vậy. 

Font Grab có hỗ trợ gõ Tiếng Việt đầy đủ. Ngoài ra, mình thấy font này chỉ phù hợp với các văn bản ngắn và size chữ to thì mới đẹp, không phù hợp với các văn bản dài cho lắm vì rất khó nhìn và khó đọc.
Font Grab
Font Grab Việt Hóa
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Không sử dụng cho mục đích thương mại.

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi