Việt hóa Font chữ theo yêu cầu

Hầu hết các font chữ đẹp nước ngoài đều không hỗ trợ bảng mã Unicode tiếng Việt vì vậy nhằm hỗ trợ các bạn tiếp cận các font đẹp nước ngoài với phiên bản tiếng Việt được Việt Hóa. Team DFVN sẽ hỗ trợ các bạn Việt hóa Font chữ theo yêu cầu. Chúng mình sẽ Việt hóa miễn phí hoặc tính phí tùy thuộc vào font chữ bạn yêu cầu.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: dafontvn@gmail.com  

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi