Font chữ phim Phượng Khấu là gì? Tải về miễn phí

Có khá nhiều bạn có hỏi mình trên page là có biết font chữ phim Phượng Khấu là gì không? Hôm nay mà mình đã tìm được, đây là font nước ngoài có tên là Sacred Bridge và đã được Việt Hóa nên mình chia sẻ miễn phí đến các bạn.Liên kết để mua phiên bản đầy đủ và giấy phép thương mại: TẠI ĐÂY
Giấy phép: Chỉ sử dụng cá nhân
Định dạng miễn phí: TTF
Tổng số tệp: 1


Còn đây là file gốc đầy đủ của font, bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi