Tải 70 font MTD Việt Hóa cực đẹp (Phần 3)

Đây là phần 3 bao gồm 70 font của bộ font MTD Việt Hóa cực đẹp, có chứa rất nhiều font chữ Script Việt hóa với nhiều phong cách khác nhau rất phù hợp để làm typography cho các video âm nhạc Youtube, banner quảng cáo và nhiều loại hình thiết kế khác.

Việt Hóa bởi Mộc Hạ

Demo một số hình ảnh sử dụng bộ font này:


Danh sách các font có trong phần 3 này:

 • MTD 21 Cent
 • MTD Antro Vectra
 • MTD Arthington
 • MTD Artisan
 • MTD Ave Utan
 • MTD Barakah Regular
 • MTD Berrigela Anitta
 • MTD Black Baron Gothic
 • MTD Blaze Glory
 • MTD Britania Letter
 • MTD Butter Swany
 • MTD Casanova Script EF Pro
 • MTD Cindo Kato
 • MTD Clarkson Script
 • MTD Dartangnon ITC
 • MTD Fabulous Script
 • MTD Fancy Melody
 • MTD Feliz En Vista Alternative
 • MTD Feliz en Vista
 • MTD Fleurie
 • MTD Francesca
 • MTD Geraldyne
 • MTD Grange
 • MTD Hayne Script Clean
 • MTD Hipster Script
 • MTD Hu Kou
 • MTD Hummington
 • MTD Jailetter
 • MTD Katheryna Swashes
 • MTD Katheryna
 • MTD LeJardin Floral
 • MTD Magnies
 • MTD Matsury
 • MTD Mirosa Swash
 • MTD Mirosa
 • MTD Othelie Line
 • MTD Othelie
 • MTD Palomino
 • MTD Rockyeah Brush
 • MTD Second Lyrics
 • MTD SG Girasol Shine
 • MTD SG Girasol
 • MTD SpringVibes Floral Light
 • MTD SpringVibes Floral
 • MTD SpringVibes
 • MTD St Friska
 • MTD Stash Vintage Light
 • MTD Stash Vintage
 • MTD Summer Show
 • MTD The Moon Falls
 • MTD Tita Script Alt
 • MTD Verona Lotte
 • MTD Palomino DE
 • MTD Palomino Sans One
 • MTD Palomino Sans Two
 • MTD Palomino Script
 • MTD Victorian Dingbats Collection
 • MTD Queen Victoria
 • MTD Queen Victoria Vintage
 • MTD Queen Victoria Swash
 • MTD Queen Victoria Inline
 • MTD Queen Victoria Outline
 • MTD Queen Victoria Shadow
 • MTD Queen Victoria Inine Swash
 • MTD King Edward Shadow
 • MTD King Edward
 • MTD King Edward Basic Shadow
 • MTD King Edward Basic
 • MTD King Edward Basic Italic
 • MTD King Edward Basic Inline
 • MTD King Edward Basic Inline Italic


Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send