Font Guardilostra việt hóa - Font xưa cũ

Guardilostra là một kiểu chữ vintage với các nét chữ được thiết kế độc đáo và thú vị. Nó được lấy cảm hứng từ các bảng hiệu, áp phích và bao bì thời xưa. Phông chữ này đã được tạo ra một cách cẩn thận để làm nổi bật mọi thiết kế cổ điển mà bạn đang hướng đến.

Guardilostra với các nét chữ cao đậm hoàn hảo cho mọi loại thiết kế như thiệp mời, tạp chí, logo, xây dựng thương hiệu, tiêu đề hoặc bất kỳ các thiết kế nào khác cần một kiểu font xưa cũ việt hóa đẹp mắt. 

Các chữ cái mang phong cách cổ điển vì vậy nó được việt hóa với các dấu mang đậm hơi hướng của các biển hiệu thời xưa.
Font việt hóa Guardilostra - Font xưa cũ pic1
Font việt hóa Guardilostra - Font xưa cũ pic2
Font việt hóa Guardilostra - Font xưa cũ pic3
Font việt hóa Guardilostra - Font xưa cũ pic5
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send