Font việt hóa Tango - Font chữ retro

Tango là một font chữ retro với các nét chữ đậm vì vậy mà nó phù hợp để sử dụng cho hiển thị. Phông chữ này hoàn hảo cho các thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, áp phích, logo, tiêu đề... Ngoài ra font chữ hỗ trợ tính năng OpenType bao gồm một số các chữ cái và chữ ghép thay thế.
Font việt hóa Tango pic1
Font việt hóa Tango pic2
Font việt hóa Tango pic3
Font việt hóa Tango pic5
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.


Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send