Font TAN - MON CHERI việt hóa - Kiểu font đẹp mắt

TAN - MON CHERI là một kiểu chữ sans serif hiện đại. Các hình dạng chữ cái đơn giản với các chữ ghép đẹp mắt, giữ được mức độ dễ đọc. Ngoài ra font chữ còn bao gồm một số ký tự thay thế và chữ ghép bạn có thể sử dụng bằng tính năng Opentype.
Font TAN - MON CHERI việt hóa pic1
Font TAN - MON CHERI việt hóa pic2
Font TAN - MON CHERI việt hóa pic3
Font TAN - MON CHERI việt hóa pic5
Font TAN - MON CHERI việt hóa pic6
Lưu ý: Font chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send