Madani Font Family - 20 Font [Download Now]

Madani là một sans serif hình học bao gồm 9 weight khác nhau, từ Thin đến Black và Oblique phù hợp. Với tùy chọn ký tự, thêm các dấu vào một số glyph. Đây là bộ font khá ấn tượng và phù hợp cho mọi thiết kế của bạn.

Với một chút lựa chọn ký tự, thêm đuôi vào một số glyph trên bộ thiết kế phong cách 1 và đầu các ký tự được nối với một só ký tự thuôn nhọn trong bộ thiết kế phong cách 2, phù hợp để sử dụng hiển thị và phông chữ nội dung văn bản.Số lượng font: 20
Định dạng: OTF
Font không sử dụng cho mục đích thương mại

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send