Share font Rogertype Việt Hóa cực đẹp

Font Rogertype Việt Hóa là một font chữ serif cổ điển đơn giản và gọn gàng. Hoàn hảo cho nhiều dự án khác nhau như: thiết kế trích dẫn, tiêu đề blog, áp phích, đám cưới, thương hiệu, biểu tượng, thời trang, may mặc, thư, lời mời, văn phòng phẩm, v.v.
Việt hóa: Kun 
Demo: 1989 - Dafontvn

Số lượng font: 1
Định dạng: TTF
Font không sử dụng cho mục đích thương mại

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi