Tải font Graúna Việt Hóa miễn phí

Graúna Việt Hóa là 'serious typeface' đầu tiên của Typeóca. Đây là một font chữ phù hợp dành cho các thiết kế tiêu đề hoặc logo bởi các chữ cái được thiết kế với các nét đậm và to.
font Graúna Việt Hóa
font Việt Hóa Graúna
font Việt Hóa Graúna preview 1
font Việt Hóa Graúna preview 2

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi