Dowload Gliker Font Family Full (29 font)

Gliker được thiết kế vào đầu năm 2019 và xuất bản vào tháng 6 năm 2020. Gliker được lấy cảm hứng từ các đặc điểm của Kiểu chữ Hobo. Tất cả các góc của kiểu chữ này đều được thiết kế, mang lại cảm giác năng động và cổ điển hơn. 

Gliker có sẵn với 4 Weight (Regular, Semi Bold, Bold, Black) và 7 Width (Extra Condensed, Condensed, Semi Condensed, Normal, Semi Expanded, Expanded, Extra Expanded) với tổng số 28 Style. Cũng bao gồm hỗ trợ cho hơn 75 Ngôn ngữ Latinh (Mở rộng).
Gliker Font Family Full
Gliker Font Family Full 29 font
Lưu ý: Font chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.


Pass giải nén: dafontvn.com

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send