Download Brice Font Family Full (30 font)

Brice mang thiết kế độc đáo đề cập đến các sản phẩm văn hóa của những năm 80 như âm nhạc, nghệ thuật, văn học, thời trang, khiêu vũ, phim ảnh. 

Đặc điểm của Brice là ở serif nhỏ có độ tương phản động, như R, B, S, K, P, v.v. Hoàn hảo cho hầu hết các thiết kế. 

Brice có sẵn trong 5 width (Condensed - SemiCondensed - Normal - SemiExpanded - Expanded) với các trận đấu 6 weight (ExtraLight - Light - Normal - SemiBold - Bold - Black) và hỗ trợ hơn 75 ngôn ngữ. 

Tải về trọn bộ Brice Font Family 30 font miễn phí.
Brice Font Family Full Font
Brice Font Family
Brice Font Family 30 font
Brice Font Family Free Download
Pass giải nén: dafontvn.com

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi