Download font Agoka Modern Classic Typeface

Agoka - Một kiểu font chữ hiện đại cổ điển đẹp mắt 👑

Font chữ Agoka Modern Classic Typeface được thiết kế thanh lịch, sạch sẽ và ấn tượng, với sự kết hợp hoàn hảo này bạn có thể sử dụng cho bất kỳ thiết kế nào cho logo, tiêu đề, sách bìa, tạp chí, trang web của bạn và nhiều hơn nữa 

Bạn nhận được gì?
  • Agoka OTF
  • Agoka Font Style
  • Agoka Numeral & Punctuation 
  • Agoka Kerning Style 
  • Agoka Ligature Style 
  • Agoka 4 Style Typeface
Agoka Modern Classic Typeface
Font Agoka Modern Classic Typeface
Agoka Modern Classic Typeface Free Download
Agoka Modern Classic Typeface Full

Pass giải nén: dafontvn.com

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send