Share font Fontasia Việt Hóa cực đẹp

Fontasia Việt Hóa là font chữ dạng thư pháp khá đẹp được thiết kế bởi Walter Velez. Bạn có sử dụng font này trong nhiều thiết kế như bìa sách, poster, biểu ngữ... Cre LNTH
 font Fontasia Việt Hóa

Nhận xét

  1. Xin chào, không biết bên wed mang artwork của mình đi đã có sự cho phép của mình hay chưa?

    Trả lờiXóa

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi