Font LuongTuong Typeface - Vietnamese Display Typeface

LUONG TUONG là một font chữ tiếng Việt thông dụng là Hán Nôm được thiết kế bởi Trung Dung. Typeface này là 1 phần nhỏ trong project Tuồng của Dũng. Một font khá ấn tượng. Kiểu chữ này là tuyệt vời cho dự án văn hóa truyền thống!
Font LuongTuong Typeface
Vietnamese Display Typeface
LuongTuong Typeface - Vietnamese Display Typeface
Các bạn có thể mua ủng hộ tác giả tại đây

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send