Download Castle Rocks Font Full (8 font)

Giới thiệu font chữ serif ghép nối được gọi là phông chữ CASTLE ROCKS duo, font chữ này có hơn 50 chữ ghép bao gồm đầy đủ cả chữ hoa và chữ thường. 

Gói này bao gồm CASTLE ROCKS là phông chữ ghép và CASTLE ROCKS DUO là phông chữ thông thường để bạn có thể kết hợp nó để kết hợp với việc chuyển đổi phông chữ ghép (CASTLE ROCKS) hoặc phông chữ thông thường (Castle Rock). CASTLE ROCKS duo font là những phông chữ đẹp và trang nhã, hoàn hảo cho tiêu đề, dòng tiêu đề, biểu trưng, thương hiệu cá nhân, lời mời, xây dựng thương hiệu, trích dẫn, tạp chí, font chữ văn bản, v.v. 

Gói tải về bao gồm 
  • CASTLE ROCKS (Phông chữ ghép), font chữ ghép bộ đầy đủ này ở dạng chữ hoa và chữ thường và có 4 kiểu regular, italic, bold, và bold italic.
  • CASTLE ROCKS DUO (Phông chữ thông thường), font chữ thông thường này không có tính năng ghép nối để bạn có thể kết hợp với CASTLE ROCKS hoặc sử dụng để làm font chữ văn bản, phông chữ này có 4 kiểu chữ regular, italic, bold, và bold italic.
  • Đa ngôn ngữ , hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ 
  • Mã hóa PUA
Castle Rocks Font
Castle Rocks Font Free Download
Castle Rocks Font Family Full 8 font

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send