Download Agrandir Font Family Full 74 font

Agrandir Font Family là một font chữ hiện đại với vẻ đẹp hoàn hảo hoàn hảo. Bộ font bao gồm 74 phông chữ: 14 chiều rộng × 5 chiều rộng + 4 trọng lượng văn bản phụ.

Mỗi font chữ có một số lượng khá tốt các lựa chọn thay thế theo phong cách OpenType. Agrandir phù hợp với các tiêu đề, trang web, logo và áp phích kích thước lớn.

74 style với 417 glyphs, mỗi font Agrandir hỗ trợ 192 ngôn ngữ dựa trên latin. Được thiết kế bởi Alex Slobzheninov.
Agrandir Font Family Full 74 font
Agrandir Font Family Free Download
Agrandir Font Family v3
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại vui lòng mua bản quyền.

Pass giải nén: dafontvn.com

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send