Tải font iCiel Be Cool Việt hóa (+ Swashes)

Be Cool là một font chữ viết tay dễ thương với bộ ký tự thay thế (AZ, az) và một bộ bổ sung các dấu nháy và đồ trang trí để giúp trang trí văn bản của bạn. 

Font chữ iCiel Be Cool Việt hóa này bao gồm: 
- AZ, az, số và dấu chấm câu
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Hàng chục chữ ghép mang lại cảm giác viết tay chân thực

Sử dụng Be Cool trong bất kỳ thiết kế nào cần cảm giác viết tay, chẳng hạn như chữ ký, ghi chú và trích dẫn, biểu trưng và thương hiệu. 
Font iCiel Be Cool Việt hóa
Font Việt Hóa Be Cool
Font chữ viết tay việt hóa
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại vui lòng mua bản quyền.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send