Share font Squid Game Việt Hóa cực đẹp

Squid Game (Trò chơi con mực) tựa game đang gây sốt trong thời gian qua. Tuy nhiên ở đây mình không giới thiệu phim mà giới thiệu font chữ Squid Game Việt Hóa, font gốc là Slug Half đây là font khá giống với trên poster phim này sử dụng. 

Font được VH bởi bạn Đinh Đăng Định
Share font Squid Game
Font phim Squid Game
font Squid Game Việt Hóa
font Việt Hóa trò chơi con mực
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại vui lòng mua bản quyền.

Nhận xét

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi