Font Respondent Việt Hóa - Font chữ viết tay

Respondent là một font chữ viết tay ấn tượng. Được vẽ, tạo và xuất bản bởi Mans Greback vào năm 2021.

Font Respondent có thể được sử dụng trong sản phẩm hoặc logo công ty, hoặc trong bất kỳ thiết kế kỹ thuật số nào mà bạn muốn có sự xuất hiện của chữ viết tay chân thực. 

Bộ font chữ Respondent Việt Hóa bao gồm 5 kiểu cực đẹp: Thin, Light, Medium, Bold và Black.
Font Respondent Việt Hóa
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại vui lòng mua bản quyền.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send