Font Dreams Unwound Việt Hóa - SVG Font

Font Dreams Unwound Việt Hóa là một phông chữ SVG sans serif màu nước hoàn toàn được viết hoa. Bạn có thể sử dụng để thiết kế áp phích, phương tiện truyền thông xã hội, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, bản in, hàng hóa hay bất kỳ dự án nào cần sự sáng tạo và chuyên nghiệp.

Phông chữ SVG là công nghệ tương đối mới và hiện chỉ được hỗ trợ đầy đủ trên Photoshop CC 2017 trở lên hoặc Illustratoc CC 2018 trở lên để sử dụng. 

Phông chữ Dreams Unwound có dạng chữ thường và chữ nghiêng. 

Xin lưu ý rằng font chữ Dreams Unwound chỉ bao gồm font chữ Bitmap SVG, không phải font chữ Vector.
Font Dreams Unwound Việt Hóa
Font Dreams Unwound - Font chữ Việt Hóa
Dreams Unwound - SVG Font
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại vui lòng mua bản quyền.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send