Font Artsy and Raw việt hóa (đầy đủ 3 font)

Font Font Artsy and Raw Việt hóa - một font chữ viết tay dễ thương và rất đẹp phù hợp với hầu hết các thiết kế như quote, bìa sách, thiệp mời, bao bì, tờ rơi... Font được việt hóa bởi iCiel với đầy đủ 3 kiểu, mình đã kerning, chỉnh sửa lại đôi chút.
Font Artsy and Raw việt hóa
Font chữ viết tay việt hóa
Artsy and Raw Font
Font Artsy and Raw Character
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send