Font Cactus Jack Việt Hóa - Phông chữ viết tay

Cactus Jack không chỉ là một phông chữ. Đó là một kiểu font cảm xúc với các nét vẽ được thiết kế nguệch ngoạc mang đến một cái nhìn về cuộc sống, phông chữ mang phong cách mạnh mẽ và kỳ lạ này phù hợp với những thiết kế phá cách và cần 1 thứ gì đó đặc biệt.

Font Cactus Jack Việt Hóa bao gồm hơn 125 biến thể ký tự thông thường, từ ký tự thường và ký tự viết hoa có đôi chút khác nhau.

Font Cactus Jack Việt Hóa bởi DafontVN, kerning, tối ưu và chỉnh sửa lại đôi chút.
 
Font Cactus Jack Việt Hóa
Cactus Jack - Font chữ viết tay cực đẹp
Cactus Jack Font Việt Hóa - Phông chữ viết tay
Phông chữ viết tay Việt Hóa

Lưu ý:
Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send