Font Danh Da - Font tiếng Việt xưa cũ

Danh Da (Đánh Đá) là một phông chữ Việt được thiết kế bởi Giang Nguyễn, font chữ Đanh Đá là sự kết hợp của nhiều tài liệu tham khảo khác nhau từ các tạp chí phụ nữa thế kỷ 20. Đanh Đá là kiểu san-serif với nét đậm, mang phong cách từ các thiết kế thời Pháp thuộc với sự cứng cáp tinh tế và và đậm chất Tuyên truyền. 

Hình ảnh thiết kế bởi bạn quang dox.
 
Font Danh Da by Giang Nguyen
Font Đanh Đá Việt Hóa
Font xưa cũ đậm chất Tuyên truyền
Font Danh Da font chữ xưa cũ việt hóa
Font xưa cũ Việt Hóa cực đẹp

Lưu ý:
Font chữ được sử dụng miễn phí cho các dự án thương mại và cá nhân. Vui lòng ghi credit của tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send