Font Hogfish Việt hóa - Font chữ ấn tượng

Hogfish Font Việt Hóa là một trong những font mà mình khá thích, mình đã sử dụng font này cho dự án thiết kế mới đây, dù font chữ đa ra đời cách đây khá lâu nhưng font này vẫn phù hợp với rất nhiều thiết kế khác nhau như xây dựng thương hiệu, tạp chí, bìa sách, tiêu đề... Hôm nay mình sẽ chia sẻ lại font này đã việt hóa đầy đủ, kerning và chỉnh sửa lại khá nhiều so với font gốc.
Font Hogfish Việt hóa
Hogfish Font
Font việt hóa đẹp
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send