Font Han Zi Việt Hóa - Font chữ cổ trang

Font Han Zi được lấy cảm ứng từ các ký tự tượng hình truyền thống của Trung Quốc đã được tác giả tìm hiểu kỹ lưỡng bằng cách sử dụng các phím của hệ thống chữ Kaishu thông thường mang đến một kiểu chữ chân thực về mặt phong cách. 

Font Han Zi Việt Hóa rất phù hợp với các thiết kế cổ trang, bạn có thể sử dụng font này để thiết kế bìa sách, typo, cover hoặc bất kỳ thiết kế nào khác.
Font Han Zi Việt Hóa
Font cổ trang Han Zi việt hóa
Font cổ trang việt hóa cực đẹp
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send