Font Lazy Fox Việt Hóa - Font chữ dễ thương

Lazy Fox là một font chữ lấy cảm hứng từ chữ viết tay, mang phong cách của các nét chữ bút lông phù hợp cho các thiết kế văn bản viết tay, bìa sách, thiệp mời, typo hoặc bất kỳ thiết kế nào, bao gồm chữ hoa và chữ thường được việt hóa đầy đủ.
Font Lazy Fox Việt Hóa
Lazy Fox Handwritten Font
Font chữ viết tay việt hóa
Font việt hóa dễ thương cực đẹp
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send