[Sans-Serif] Font Scouthels Việt Hóa

Font Scouthels Typeface là một kiểu font chữ cổ điển và hiện đại được thiết kế thủ công, kết hợp phong cách của kiểu chữ cổ điển với phong cách viết tay hiện đại. Font phù hợp cho rất nhiều các thiết kế như tiêu đề, bìa sách, typo hay bất kỳ thiết kế nào khác.
 
Scouthels Font được Việt Hóa đầy đủ, kerning cũng như tối ưu và chỉnh sửa lại để phù hợp với các dấu tiếng Việt.
Font Scouthels Việt Hóa
Scouthels Typeface - Clean Sans Font
Font chữ việt hóa cổ điển và hiện đại
Scouthels font - Thanh you
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send