Font Việt Hóa Broad - Phông chữ rộng hiện đại

Font Việt Hóa Broad là một phông chữ Sans Serif với thiết kế độ rộng của từng chữ hiện đại hoàn hảo để sử dụng cho văn bản hiển thị, bạn có tận dụng kiểu chữ này cho các thiết kế sản phẩm, tiêu đề, banner quảng cáo, các text lớn...
 
BROAD - Modern Width Display Font - Font việt hóa đầy đủ, kerning, chỉnh sửa và tối ưu lại 1 chút so với font gốc.
BROAD - Modern Width Display Font
Font Việt Hóa Broad
Font BROAD - Modern Width Display Việt Hóa
BROAD - Modern Width Display Uppercase
BROAD - Modern Width Display Lowercase
BROAD - Modern Width Display Number & Punctuation
BROAD - Modern Width Display Font việt hóa
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send