Font Việt Hóa Coconat (đầy đủ 2 font)

Coconat font được lấy cảm ứng từ những chữ cái vẽ không thay đổi mang phong cách hiện đại phù hợp cho rất nhiều các thiết kế khác nhau. Font được Việt hóa đầy đủ 2 kiểu Coconat BoldExt và Regular, ngoài ra font kerning, tối ưu và chỉnh sửa lại một số chỗ so với font gốc để phù hợp với các dấu tiếng Việt.
Coconat font việt hóa
Font việt hóa Coconat siêu đẹp
Coconat font full 2 font
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send