Font việt hóa Mongek (3 kiểu) - Font rất đẹp

Mongek Typeface một font chữ hiện đại, đơn giản và năng động. Phù hợp chất rất nhiều các thiết kế khác nhau như xây dựng thương hiệu, tạp chí, bìa truyện, thiệp mời, typography, quotes hoặc bất kỳ thiết kế nào khác.

Font việt hóa Mongek gồm 3 kiểu: Thin - Regular - Bold, được mã hóa Unicode (PUA) để sử dụng cho bất kỳ chương trình thiết kế hoặc phi thiết kế vì mọi thứ đều thay đổi và glyph đều được hỗ trợ.
Font việt hóa Mongek
Mongek Typeface
Font Mongek việt hóa siêu đẹp
Font làm typography, quotes
Font việt hóa chất lượng cao
Mongek Typeface - All Character
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send