Font Monarch Display - Font tiếng Việt cực đẹp

Font Monarch Display là font được thiết kế bởi Gabriel Lam - 1 kiểu font tiếng Việt với các nét được thiết kế cực đẹp hiển thị tốt ở nhiều kích thước khác nhau. Font phù hợp cho nhiều thiết kế khác nhau như thiệp mời, sản phẩm, bìa sách...
Font Monarch Display việt hóa
Monarch Display Font tiếng việt cực đẹp
Monarch Display Font Preview 1
Monarch Display Font Preview 2
Monarch Display Font Preview 3
Monarch Display Font Preview 4
Monarch Display Font Preview 5
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send