Trọn bộ San Francisco (SF) Font Family (93 font)

San Francisco Font (SF Font) là một kiểu chữ độc quyền do Apple thiết kế được lấy cảm hứng từ font Helvetica và DIN. Nó lần đầu tiên được tạo ra để sử dụng trên Apple Watch thay thế phông chữ hệ thống trước đó Helvetica Neue và sau đó làm phông chữ hệ thống trên hệ thống OS X và iOS. 

Các kiểu chữ này cung cấp khả năng kiểm soát và tính linh hoạt để hiển thị văn bản một cách tối ưu ở nhiều kích cỡ khác nhau, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trên nhiều giao diện.

Bộ font SF cập nhật mới nhất bao gồm đầy đủ 93 kiểu và hỗ trợ đa ngôn ngữ trong đó hỗ trợ cả tiếng Việt.

- SF Compact bao gồm 36 kiểu, khác với SF Pro, các đường cong tròn của ký tự phẳng hơn, cho phép chữ cái được bố trí nhiều không gian hơn giữa chúng, do đó làm cho văn bản dễ đọc hơn ở kích thước nhỏ, điều mà Apple Watch yêu cầu trên màn hình nhỏ. 

- SF Pro bao gồm 45 kiểu, đây là phông chữ dùng cho hệ thống macOS, iOS, iPadOS và tvOS, SF Pro hỗ trợ danh sách mở rộng và trọng lượng, kích thước quang học, glyph và ngôn ngữ.

- SF Mono bao gồm 12 kiểu, đây là một biến thể monospaced, phông chữ giao diện người dùng cho các ứng dụng như Terminal, Console, Xcode.
SF Pro Font Family Preview 1
SF Pro Font Family Preview 2
SF Pro Font Family Preview 3
SF Pro Font Family Preview 5
Các phông chữ cũng được trang bị các tùy chọn thay thế phông chữ thông minh như số liệu chỉ số dưới / chỉ số trên, các bộ số khác nhau (bao gồm các biến thể), cũng như các phiên bản đặc biệt của dấu câu và ký tự toán học phù hợp hơn với cài đặt viết hoa toàn bộ hoặc số.
SF Pro Font Family Preview 6
Các font này bao gồm đầy đủ các glyph, đây là các biểu tượng được sử dụng trong hệ điều hành của Apple.
SF Pro Font Family Preview 8

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send