Download Work Sans Font Family Việt hóa (18 font)

Work Sans là bộ font dựa trên các Grotesques thời kỳ đầu. Các kiểu chữ được tối ưu cho việc sử dụng văn bản trên màn hình kích thước trung bình và cũng có thể được sử dụng trong thiết kế in ấn. Ngoài ra bộ font chữ này được thiết kế nhiều hơn để sử dụng hiển thị cả trên web và bản in.

Work Sans Font Family ra đời năm 2015 với 1 số kiểu font nhất định, sau đó tác giả đã nâng cấp bộ font chữ này lên 18 font. Bộ font Work Sans Việt hóa đã được chúng tớ chỉnh sửa, tối ưu lại để sử dụng hoàn hảo và không gây ra lỗi trên bất kỳ phần mềm nào. 

Bạn có thể sử dụng chúng trong các sản phẩm & dự án của mình – bản in hoặc kỹ thuật số, thương mại hoặc cách khác.
Work Sans Font Family Việt hóa 1
Work Sans Font Family Việt hóa 2
Work Sans Font Family Việt hóa 3
Work Sans Font Family Việt hóa 5
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send