Download Trajan Pro 3 Font Family Việt hóa (6 font)

Trajan Pro 3 là một kiểu font chữ có chân phổ biến nhất trong thiết kế. Nó được lấy ý tưởng về các mẫu chữ La Mã cổ điển, đạt đến đỉnh cao về sự tinh tế vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Người ta tin rằng các chữ cái đầu tiên được viết bằng bút lông, sau đó được khắc vào đá. Các chữ này đã cung cấp cơ sở cho kiểu chữ Adobe Originals do Carol Twombly thiết kế vào năm 1989.

Trajan Pro 3 là một kiểu chữ trang nhã rất phù hợp cho công việc hiển thị, Trajan Pro 3 Font Family bao gồm 6 kiểu khác nhau từ Light cho đến Black. Bạn có thể sử dụng bộ font này cho nhiều các thiết kế khác nhau từ tiêu để cho đến văn bản.

Trajan Pro 3 Font Family Việt hóa đã được ra đời khá lâu vì vậy font có đôi chút lỗi, do đó chúng tớ đã tối ưu, chỉnh sửa và hoàn thiện lại đôi chút so với bản gốc để tránh những lỗi nhỏ cũng như có thể sử dụng trên bất kỳ phần mềm thiết kế nào.

Fonts Included:
  • Trajan Pro 3 Light
  • Trajan Pro 3 Extra Light
  • Trajan Pro 3 Regular
  • Trajan Pro 3 Bold
  • Trajan Pro 3 Semi Bold
  • Trajan Pro 3 Black
Trajan Pro 3 Font Family Việt hóa 1
Trajan Pro 3 Font Family Việt hóa 2
Trajan Pro 3 Font Family Việt hóa 3
Trajan Pro 3 Font Family Việt hóa 5
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send