Font Armies Display Việt hóa - Phông chữ hiển thị độc đáo

Armies Display Font là một kiểu chữ "twisted shape" (xoắn quẩy) với các nét được thiết kế khá độc đáo. Mặc dù nó dễ đọc ở kích thước trung bình nhưng nó sẽ đẹp hơn khi được sử dụng ở kích thước lớn nơi bạn muốn làm nổi bật chi tiết cho các thiết kế của mình. Bạn có thể sử dụng nó ở các chữ hoa và chữ thường.

Nó có thể sử dụng hoàn hảo cho các dự án sáng tạo logo, tạp chí, thư mời, bao bì, tiêu đề, áp phích, thiệp mời, áo phông / trang phục... hoặc bất kỳ thiết kế nào khác cần một font chữ hiển thị ấn tượng, độc đáo hoặc một chút táo bạo trong thiết kế của bạn.

Font Armies Display việt hóa đầy đủ, kerning, chỉnh sửa lại 1 số dấu và tối ưu hóa để có thể sử dụng trên bất kỳ phần mềm nào.
Font Armies Display Việt hóa
Armies Display Font Việt Hóa
Font chữ hiển thị đẹp và độc đáo Armies Display
Font Armies Display Character
Font Armies Display Character Multilingual Support
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send