Font Carola Việt hóa - Kiểu chữ hiện đại

Carola - Modern Serif là một kiểu chữ hiện đại với các nét chữ in hoa và các nét chữ được thiết kế cao, mảnh ấn tượng. Font Carola Việt hóa phù hợp cho rất nhiều thiết như áp phích, thiết kế web, thời trang, xây dựng thương hiệu, tạp chí, thiệp mời, bìa sách và một số tác phẩm khác.
Font Carola Việt hóa pic1
Font Carola Việt hóa pic2
Carola Modern Serif Font Việt hóa
Font việt hóa Carola - Font chữ hiện đại
Font việt hóa Carola Modern Serif
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send