Download font OPPO Sans Việt hóa (3 font)

OPPO Sans là font chữ sử dụng cho thương hiệu của OPPO tại Việt Nam, bộ font chữ này được dùng cho hầu hết các ấn phẩm, quảng cáo, website, ứng dụng... Đây là kiểu chữ sans serif cơ bản so với hầu hết các font chữ khác, bộ font OPPO Sans việt hóa bao gồm 3 kiểu (Regular, Medium và Bold).

3 kiểu font này tạo ra với các tùy chọn tối giản để dễ dàng sử dụng trên hầu hết các nội dung. Đây là bộ font tận dụng lợi thế của OpenType và giúp mọi người đạt được giao diện hoàn toàn tùy chỉnh. Nó hoàn hảo cho logo, dự án xây dựng thương hiệu, tiêu đề, áp phích, văn bản nội dung và bất cứ thứ gì bạn muốn.
Font OPPO Sans Việt hóa pic1
Font OPPO Sans Việt hóa pic2
Font OPPO Sans Việt hóa pic3
Font OPPO Sans Việt hóa pic5
Font OPPO Sans Việt hóa pic6
Lưu ý: Font chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send