10 Font Sài Gòn Xưa Việt hóa cực chất lượng

Đây là bộ font Sài Gòn Xưa (Sài Gòn 1985) mang phong cách retro lấy cảm hứng từ những biển hiệu Sài Gòn Xưa được thiết kế bởi tác giả Thái Hiếu, bộ font được chia sẻ miễn phí và có thể sử dụng cho mục đích thương mại.

Dự án gồm 10 Typeface, mỗi typeface dựa trên 1 số chữ cái trên các biển hiệu để làm thành 1 font hoàn chỉnh bao gồm các chữ cái latin A-Z, số ký tự cơ bản với kiểu dấu tiếng Việt nguyên mẫu, ngoài ra còn có một vài ký tự thay thế khác.

Bộ font Sài Gòn Xưa phù hợp cho rất nhiều dự án khác nhau nếu cần đến 1 kiểu chữ mang phong cách xưa cũ, retro, có thể sử dụng trong thiết kế biển hiệu, tạp chí, bìa sách, thiệp mời....
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic1
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic2
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic3
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic5
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic6
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic8
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic9
Font Sài Gòn Xưa Việt hóa pic10
Lưu ý: Font có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send