Doc lap Typeface - Font chữ tiếng Việt phong cách xưa

Doc Lap (Independence) font chữ được thiết kế bởi tác giả Đặng Anh Khoa, là một kiểu chữ dựa trên phong cách phông chữ đậm của áp phích Việt Nam trong thời chiến. Nó lấy cảm hứng từ Nghệ thuật Tuyên truyền - một thứ 'vũ khí' hữu hiệu trong kháng chiến chống đế quốc. Như vậy, kiểu chữ nhằm khơi dậy lòng yêu nước và niềm vui thống nhất đất nước khi nhìn lại lịch sử dựng nước của Việt Nam.
Doc lap Typeface pic1
Doc lap Typeface pic2
Doc lap Typeface pic3
Doc lap Typeface pic5
Doc lap Typeface pic6
Doc lap Typeface pic8
Doc lap Typeface pic9
Lưu ý: Bạn có thể sử dụng font chữ này cho mục đích cá nhân và thương mại.

Nhận xét

  1. Chuyển từ OTF sang ttf có sao không ạ? Cảm ơn trước ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có thể chuyển đổi sang ttf, tuy nhiên nên ưu tiên sử dụng otf

      Xóa

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi