Font Curlz việt hóa - Uốn uốn cong cong

Curlz là một kiểu chữ hiển thị với các nét uốn lượn. Nó khác biệt với các kiểu chữ khác, được đặc trăng bởi các nét lượn sóng và xoáy ở đầu hoặc cuối các chữ cái. Curlz được thiết kế như một kiểu chữ trang trí giản dị.

Phông chữ Curlz việt hóa được sử dụng tốt nhất cho tiêu đề. Curlz thích hợp cho thiết kế như thực đơn, biển hiệu, thiệp chúc mừng, menu...
Font Curlz việt hóa pic1
Font Curlz việt hóa pic2
Font Curlz việt hóa pic3
Font Curlz việt hóa pic5
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send