Font 36Daysoftype Việt hóa - Độc đáo, lạ mắt

36Daysoftype là font khá độc đáo được thiết kế bởi Dirtyline Studio và được sử dụng miễn phí cho mục đích cá nhân và thương mại.

Đây là một kiểu font khá đẹp và lạ mắt với ký tự in hoa và ký tự in thường được thiết kế khác nhau vì vậy bạn có thể kết hợp chúng để tạo ra những thiết kế độc đáo. Vì có 2 kiểu khác nhau nên mình đã việt hóa 2 kiểu dấu cho ký tự thường và hoa để nhìn phù hợp hơn.

Ngoài ra, mình đã thêm các ký tự "O" (ss01) và loại bỏ đường viền uốn cong để có thể dễ dàng sử dụng và kết hợp font chữ cho đẹp hơn. Bạn có thể sử dụng các ký tự này từ bảng Glyph.
Font 36Daysoftype Việt hóa pic1
Font 36Daysoftype Việt hóa pic2
Font 36Daysoftype Việt hóa pic3
Font 36Daysoftype Việt hóa pic5
Font 36Daysoftype Việt hóa pic6
Font 36Daysoftype Việt hóa pic8
Lưu ý: Font được sử dụng miễn phí cho mục đích cá nhân và thương mại.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send