Font Pistilli Roman việt hóa - Font cổ điển

Pistilli Roman là một kiểu chữ photocompositor được thiết kế hợp tác bởi Herb Lubalin và John Pistilli. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 1964.

Với công nghệ của thời điểm Pistilli Roman được sản xuất, kiểu chữ này chỉ được thiết kế và tạo ra chức năng để sử dụng trên máy đánh máy, kiểu chữ này chưa bao giờ chính thức được sử dụng, được số hóa. Bởi vì Pistilli Roman là một kiểu chữ độc quyền đã được chào đón nhờ các ký hiệu rất thanh lịch và độc đáo của nó, nhiều kiểu chữ trông giống nhau bắt đầu xuất hiện.

Vào năm 1969, Phil Martin đã tạo ra một bản sao Pistilli Roman với nhiều dấu gạch ngang giống nhau và các ký tự thay thế có tên là Didoni. Sự khác biệt là Didoni có các nét chân thường dày hơn và cũng thiếu các ký hiệu lạ mắt vốn là nhãn hiệu của Pistilli Roman.

Việc số hóa không chính thức lần đầu tiên của Pistilli Roman được cho là đã được thử nghiệm bởi một xưởng đúc chữ Castcraft và thời kỳ đầu những năm 1990.
Font Pistilli Roman việt hóa pic1
Font Pistilli Roman việt hóa pic2
Font Pistilli Roman việt hóa pic3
Font Pistilli Roman việt hóa pic5
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send