LC Sac Display - Font tiếng việt rất đẹp

Trong tiếng Việt, Sắc có nghĩa là sắc đẹp, sắc sảo. LC Sac Display được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ chữ cái La Mã vào thế kỷ thứ 4 với serif rất sắc nét. Trong suốt quá trình thiết kế, một số chi tiết hiện đại được phát triển một cách tỉ mỉ để tôn lên đặc tính của nó.

LC Sac Display được thiết kế bởi Dsuy (Duy Nguyen) và được chia sẻ miễn phí 100% cho mục đích sử dụng cá nhân và thương mại.
LC Sac Display - Typeface tiếng việt pic1
LC Sac Display - Typeface tiếng việt pic2
LC Sac Display - Typeface tiếng việt pic3
LC Sac Display - Typeface tiếng việt pic5
LC Sac Display - Typeface tiếng việt pic6
Lưu ý: Font chữ được sử dụng miễn phí cho mục đích cá nhân và thương mại.


Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send