Chieu Display Typeface - Font chữ Việt độc đáo

Chieu Display Typeface một font chữ Việt được thiết kế bởi Tieu Anh là một kiểu chữ tùy chỉnh serif với độ tương phản ngược. Điều làm cho CHIEU DISPLAY trở nên độc đáo là các đường cong kết hợp với form rộng. 

Một số chữ cái được đặc trưng bởi sự tương phản mạnh mẽ giữa mảnh và mỏng hoặc có chân. Nó hoạt động tuyệt vời trên các áp phích lớn, tiêu đề, tiêu đề phụ, banner, tạp chí, poster phim, poster nhạc... và bất kỳ thiết kế nào mang phong cách hiện đại.
 
Font Chieu Display Typeface - Font chữ Việt độc đáo
Font Việt Hóa cực đẹp
Chieu Display Typeface - Phông chữ Việt
Font Việt Hóa Chieu Display
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send