Font Messy Script Việt Hóa - Font viết tay dạng brush

Messy Script là kiểu chữ vẽ tay được thiết kế để giúp bạn tạo ra thiết kế của chữ viết tay tuyệt đẹp. Messy Script đi kèm với các ký tự viết hoa và viết thường, dấu chấm câu, chữ số và các tính năng OpenType. Font chữ phù hợp rất nhiều thiết kế khác nhau như typo, quotes, poster...

Các lựa chọn thay thế cho các ký tự cũng có sẵn nhưng không nhiều, có thể truy cập qua Glyphs.
Font Messy Script Việt Hóa
Messy Script font Việt Hóa
Messy Script Font viết tay dạng brush
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send