Font Anglican Text Việt Hóa siêu đẹp

Font Anglican Text Việt Hóa là font chữ mang hơi hướng của các chữ Latinh cổ ngày xưa rất phù hợp cho các thiết kế cổ trang, bìa sách, typo hoặc bất kỳ thiết kế nào cần sự cổ điển, cứng cáp. Font đã được Việt Hóa đầy đủ, kerning và tối ưu lại một số chi tiết so với font gốc.
Font Anglican Text Việt Hóa
Anglican Text Font - Font phù hợp thiết kế cổ trang
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send