Font việt hóa TP Frauen (2 font) - Font thư pháp đẹp mê

Frauen được ra mắt nhằm tôn vinh đối với nghệ thuật chữ việt của Đức. Phong cách chữ viết dựa trên một số chữ viết được tìm thấy trên bìa một cuốn sách almanac ra mắt ở Berlin xuất bản vào năm 1945 mang tựa đề Die schönsten Frauen der Welt: The Most Beautiful Women in the World.

Frauen bao gồm 2 kiểu Roman và Script.
Font việt hóa TP Frauen pic1
Font việt hóa TP Frauen pic2
Font việt hóa TP Frauen pic3
Chữ Roman được lấy cảm hứng một phần từ nghệ thuật chữ viết của Friedrich Neugebauer. Frauen Roman và Script chia sẻ một trọng lượng chung, chiều cao x góc bút, và khi được sử dụng cùng nhau, sẽ hoạt động như thể cùng một ngòi bút thư pháp. Do đó, chữ in hoa và chữ thường của mỗi kiểu có thể được sử dụng thay thế lẫn nhau.

Độ tương phản cực cao đạt được bằng cách xoay và điều khiển áp lực bút.
Font việt hóa TP Frauen pic5
Góc bút và kích thước bút đồng đều cho cả Frauen Roman và Script.
Font việt hóa TP Frauen pic6
Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng mua bản quyền gốc từ tác giả.

Comments

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Send